TRT Haber Haberler
       

   


   
   

 
 
 
 
 
 
Çardak Malmüdürlüğü yetki ve sorumluluğunda bulunan Hayriye Mahallesinde 176 Ada 1 parselde 51.195,00 m2 yüz ölçümlü, taşınmaz mal, 2886
Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince” Açık Teklif Usulü” ile Çardak Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi odasında İhale
Komisyonu huzurunda satılacaktır. Duyuru Metnini İndirmek İçin Tıklayınız..
 
                    ÖNEMLİ LİNKLER